Osobnost NNO za rok 2013 - 2017

Vyhlášení ankety

„Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2017“

Vyhlašovatelem ankety je

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

 

 1. Nominovat mohou:

a) Kterákoli z neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji nebo pobočkou působící ve Zlínském kraji

b) Kterákoli obec Zlínského kraje
 

2. Oprávnění navrhovatelé mohou nominovat až tři žijící osobnosti působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji.

-          S nominací je nutné zaslat vyplněný formulář Nominace osobnosti

-           Nelze navrhovat vítěze předchozích ročníků (toho, kdo se umístil na 1.-3. místě)

3.  Hodnotiteli jsou:

a) Výbor Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.
b) Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor zastupitelstva Zlínského kraje

4.   Vítězové ankety budou současně nominováni do ankety „Osobnost neziskového sektoru České republiky“ za rok 2018.

Formulář je ke stažení ZDE.

Adresa doručení nominací:  poštou Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře „Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář „Nominace…“ s podpisem statutárního zástupce organizace)

Termín doručení nominací: do 28.2.2018 do 12:00 hodin

Další informace:               Halina Bílková tel. 775 709 400,  e-mail: annozk@seznam.cz


 

imageAnketa Osobnost neziskového sektoru 2016

Slavnostní vyhlášení již 4. ročníku ankety Osobnost neziskového sektoru 2016 se konalo 29.3.2017 v 15: 30 v obřadní síni budovy  Magistrátu SM města Zlína a navazovalo na VH ANNO ZK z.s., která se konala tentýž den na témže místě od 13:00 hod. Záštitu nad touto akcí převzali hejtman ZK pan Jiří Čunek a primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek. Pozvání přijala řada významných osobností politického, nevládního spektra, např. paní PaedDr. Alena Gajdůšková, Ing. Michal Dvouletý, pan Mgr. Miroslav Kašný, paní Michaela Blahová, Bc. Kateřina Francová, ze zastupitelů obcí a měst přijal pozvání např.pan Mgr. Petr Viceník. v neposlední řadě samotní "Founding parents" ankety Osobnost NS, v čele s panem předsedou Ing. Danem Žárským a  tajemnicí ANNO ZK z.s. paní Helenou Frkalovou.

Po úvodním slově pana hejtmana, pana primátora a pana předsedy následoval program samotného slavnostního vyhlášení akety Osobnost NNO, kdy bylo postupně ve třech blocích postupně oceňováno hmotnými dary, všech 10 nominovaných osobností, vybraných na základě 16 ti nominačních listů.

Oproti minulým ročníkům byly vyhlášeny 3 vítězné osobnosti:

 

3. na třetím, bronzovém místě se umístila paní Ing. Petra Nováková ze sdružení Samari, o.s.

2. druhé, stříbrné místo obsadila paní PhDr. Dagmar Cruzová z Klubu UNESCO Kroměříž

1.  na prvním, zlatém místě,  se umístila  paní Mgr. Marta Václavíková z organizace SPCCH a stala se tak absolutní vítězkou a pomyslnou královnou ankety Osobnost neziskového sektoru 2016. Na první fotografii si můžete prohlédnout její gratulaci od pana předsedy ANNO ZK z.s., pana Ing. Dana Žárského. O samotnou korunovaci se postarala královna předchozího ročníku ankety "Osobnost za r. 2015", paní Zdenka Wasserbauerová,  který jí  předala pomyslné žezlo a svícen ve tvaru hliněné korunky, vytvořenou s postaviček lidí, držících se za ruce a symbolizujících tak samotnou podstatu práce lidí v neziskovém sektoru: nezištnou pomoc, podporu jeden druhému, solidaritu a soudržnost.

Všechny Tři vítězné osobnosti postupují do celostátního kola ankety Osobnost nevládního sektoru 2017, jehož slavnostní vyhlášení se  uskuteční  začátkem prosince 2017 v Praze a jehož organizátorem je ANNO ČR.

Všech 10 oceňených osobností obdrželo kromě věcných a květinových darú od našich sponzorů také certifikát s jejich jménem a osobním věnováním již od zmíněné Svaté Trojice: pana Ing. Dana Žárského, pana Jiřího Čunka a pana MUDr. Miroslava Adámka.

http://www.televizetvs.cz/tvs-zlinsky-kraj-31-3-2017

(Tímto děkujeme všem sponzorům za laskavé poskytnutí cen a darů. Tabulka s jejich seznamem bude brzy ke stažení ZDE. Certifikáty s jejich jmény si již brzy budete moci prohlédnout ZDE.)

 

Rádi bychom na tomto místě poděkovali rovněž cimbálové muzice Paléska, v čele s primášem Ondřejem Hobzou za hudbní doprovod v předělech mezi jednotlivými bloky oceňování. Za skvěle připravený raut a profesionální catering srdečně dekujeme sdružení o.s. IZAP Slunečnice.

Děkujeme i fotografům a mediím a všem zúčastněným za vytvoření srdečné, láskyplné atmosféry.

 

 

Absolutní vítězkou ankety Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje 2016 se stala paní Mgr. Marta Václavíková z organizace SPCCH.

Další informace ZDE


 

 

imageOsobností neziskového sektoru je Zdenka Wasserbauerová

(Zlín 21.3.2015) Významné ocenění Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2015 získala dobrovolnice Českého registu kostní dřeně a zakladatelka Šance Olomouc o.p.s. paní Zdenka Wasserbauerová. Z rukou předsedy pořádající Asociace NNO Zlínského kraje Dana Žárského převzla keramickou korunu, která je zároveň svícnem tvořeným stylizovanými postavami držícími se v kruhu za ruce. S gratulacemi se přidala také poradkyně předsedy vlády a 1. viceprezidentka Svazu pacientů Alena Gajdůšková, člen rady Zlínského kraje Petr Navrátil a náměstkyně primátora Statutárního města Zlín Kateřina Francová. Krásnou kytici předal také zástupce města Otrokovice, které paní Zdenka tak výborně reprezentuje.

Vítězka byla vybrána ze čtrnácti nominovaných osobností, pro které hlasovali zástupci členských organizací Asociace NNO Zlínského kraje. "Nominace samotná znamená, že člověk je významný pro své okolí. To, že se dostane mezi 10 oceněných znamená, že jeho práce je pozitivně vnímána širokým spektrem organizací, a pro všechny oceněné to jistě znamená veliké povzbuzení do další práce. Ocenění nejvyšší, tedy převzetí ceny Osobnost roku, znamená, že je člověk pro nás pro všechny inspirací a je něčím vyjímečný," vysvětlil Dan Žárský a dodal, že takové ocenění může člověk získat jen jednou. „S oceněním jsem nepočítala, vůbec jsem netušila, že jsem byla nominována, o to více jsem byla překvapena, že jsem získala cenu. Nicméně ocenění by měl dostat každý, který dělá něco pro druhého. To je posláním neziskových organizací,“ shrnula oceněná Zdenka Wasserbauerová.

Čím je tedy vyjímečná paní Wasserbauerová? Její práce má přímý dopad na životy mnoha lidí. Český registr dárců kostní dřeně čítá přes 50 tisíc jmen. Paní Waserbauerová sama získala neuvěřitelných 7600 potenciálních dárců. 40 z nich již dřeň skutečně darovalo. Svou agitační a přednáškovou činností neúnavně oslovuje další. "Ocenění získala nejen za své minulé  zásluhy, ale hlasující oslovil také významný počin, který uskutečnila v roce 2015 v rámci akce JEDU NA DŘEŇ, kdy získala při Barum Rally pro odběry 571 nových dárců, kteří byli zapsáni do registru," uvedl Josef Zdražil z pořádající asociace.

Dalšími oceněnými při vyhlášení ankety byli Anna Konvalinková, Božena Mikulíková, Dagmar Cruzová, Alena Rusová, Josef Olišar, Libuše Perůtková, Ludmila Šulcová. Anna Vařáková a Jan Zona.


 

Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2015 má své nominované

Slavnostní vyhlášení proběhne 21.3. 2016 od 15:00 v obřadní síni Statutárního města Zlín. Nominováno je čtrnáct osobností, které se nemalou měrou zasloužily o rozvoj občanské společnosti ve Zlínském kraji i v celé České republice v roce 2015.

Osobnost z nominantů, které navrhovaly neziskové organizace a obce ve Zlínském kraji budou vybírat zástupci členských organizací Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje a členové výboru pro nevládní organizace Zastupitelstva Zlínského kraje.

NOVINKA!!! Vyhlašujeme anketu NNO Sympaťák/Sympaťačka, do které se mohou zapojit nečlenské organizace Asociace NNO. Stačí když vyplní a zašlou hlasovací lístek. Můžete tak podpořit osobnost, která je Vám nejsympatičtější. Vyhlášení bude součástí programu Osobnost NNO Zlínského kraje za rok 2015.

Hlasování bude zahájeno 25.2.2016 a ukončeno 10.3.2016. Hlasovací lístek je ke stažení ZDEVaše hlasování zašlete prosím na annozk@seznam.cz do 10.3.2016.

Upřesnění pravidel: Jedna organizace = jedno hlasování.

Jméno Důvod nominace

PhDr. Dagmar Cruzová – Kroměříž

Paní Cruzová je nominována za osobní přínos pro rozvoj dobrovolnictví ve Zlínském kraji a v celostátním měřítku. Založila Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, realizovala dobrovolnické programy Pět P, realizovala Program dobrovolnictví v nemocnici v Kroměříži a Psychiatrické léčebně Kroměříž, Program Dobrovolnictví nezaměstnaných. Spolupořádala 11 celostátních konferencí o dobrovolnictví, z toho 2 mezinárodních. 10 let vede Asociaci dobrovolnických mentoringových programů. Přihláška ZDE
Zdenka Dočkalová – Kroměříž Po odchodu do důchodu působila dlouhá léta jako předsedkyně osadního výboru, nyní se obětavě věnuje koordinaci aktivit jednotlivých seniorských organizací, díky čemuž se klub seniorů Kroměříž stal centrem života pro nejednoho kroměřížského seniora. Přihláška ZDE
Ing. Boris Dvorský - Kroměříž Dlouholetý předseda Klubu orientačního běhu Směr Kroměříž o.s. Od roku 1978 začal s mapováním v terénu a přípravou map pro orientační běh. Doposud jich vytvořil 55. V současnosti je reprezentantem ČR v Trail-O paralympici.Přihláška ZDE

Anna Konvalinková – Uherské Hradiště

Je zakládající členkou Charity Uherské Hradiště v roce 1991 a do roku 2001 její ředitelkou. Dalších 8 let pak asistentkou nového ředitele. Založila pečovatelskou službu, Chráněnou dílnu pro lidi se zdravotním postižením, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULIP, Denní centrum svaté Ludmily pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a Azylový dům pro muže ve Starém městě – první v regionu.  V roce 1993 iniciovala vyslání 3 kamionů s humanitární pomocí do Bosny a Hercegoviny, v roce 1997 pozvala na ozdravný pobyt 15 dětí z ukrajinského Charkova. V letošním roce oslaví Oblastní charita Uherské Hradiště 25 let. Přihláška ZDE

Bc. Lenka Kostelná – Valašské Meziříčí

Dlouhodobá práce v neziskovém sektoru v Diakonii ČCE Valašské Meziříčí i v komunitním plánování sociálních služeb Města Valašské Meziříčí. Je nesmírně pracovitá, trpělivá, pečlivá, spolehlivá a skromná. Pro svoji povahu je oblíbená mezi kolegy i klienty, kteří u ní vyhledávají pomoc a oporu. Její klidný a proaktivní přístup stimuluje konstruktivní spolupráci, otevřenou diskuzi, sdílení nápadů. Přihláška ZDE

Božena Mikulíková – Vsetín

20 let s velkým elánem a entuziasmem podporuje rodiny pečující o děti a následně o dospělé osoby s nejtěžším stupněm zdravotního postižení, Je bojovnicí za právo dítěte s jakkoli těžkým postižením vyrůstat, vzdělávat se a pracovat společně se svými vrstevníky. Svým přístupem se aktivně podílí na změně postojů společnosti k osobám se zdravotním postižením. Přihláška ZDE

Josef Olišar – Kroměříž

Člen centra pro seniory Zachar a předseda Rady amatérské umělecké činnosti se letos dožívá významného jubilea 80 let. Od mládí se zajímal o amatérské divadlo a kulturní život v Kroměříži. Od roku 1961 pracoval ve funkci metodika pro divadlo v Okresním kulturním středisku Kroměříž, navštěvoval ochotnická představení v obcích, pořádal divadelní festivaly a semináře pro divadelníky. Sám řídil ochotnický soubor mladých. Kvůli politickým postojům v roce 1968 byl po prověrkách nucen změnit zaměstnání a pracoval v kotelně Technoplastu v Chropyni. Přihláška ZDE

Libuše Perůtková - Zlín

Celý život se snažila pomáhat mladým nadšencům k uchování folklóru, věnovala se dětem a učila je lásce k tanci a písním Valašska. Od roku 1948 do roku 1954 členka Slováckého krůžku Zlín, 1958 – 1976 Bartošův soubor Zlín, V roce 1971 byla zakládající členkou Valašského souboru Kašava a od roku 1994 organizuje soutěž dětských zpěváčků Trnečka. Od roku 1993 je členkou Svazu postižených civilizačními chorobami ZO DIA, organizuje poznávací zájezdy a další aktivity. Přihláška ZDE

Ing. Jiří Pešat – Slavičín

Více než 20 let je předsedou Klubu skalkařů Zlín. Lektorská činnost i v zahraničí, výchova mládeže ke vztahu k přírodě, každoročně organizoval výstavy pro veřejnost, snaha o zachování ohrožených druhů rostlin. Přihláška ZDE

Mgr. Alena Rusová – Zlín

Je to velmi aktivní žena se širokým srdcem, schopnostmi a má obrovskou chuť pomáhat. Je aktivní v projektu Adopce na dálku a autorkou projektu, projekt Bang baby, nyní Bang KIDS. 20 let pracuje v organizacích ADRA a později SAMARI. Přihláška ZDE

Ludmila Šulcová – Valašské Klobouky

25 let předsedkyně místní organizace Českého červeného kříže, Obětavá, pracovitá, zodpovědná nezištná, držitelka ceny města. Předsedkyně místního sdružení Českého červeného kříže, vedoucí hlídek mladých zdravotníků, účast při běhu Naděje, Valašský jarmek, vítání občánků, školitelka první pomoci. Přihláška ZDE

Anna Vařáková – Zlín

Je členkou Českého červeného kříže od roku 1957. Od roku 2006 vykonává funkci předsedkyně oblastního spolku ve Zlíně s 20 zaměstnanci. Za jejího působení došlo k rozkvětu oblastního spolku, k vybudování sídla Úřadu OS ČČK ve Zlíně. Pracovala ve zdravotnických družinách, V roce 1993 založila ve Zlíně Domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou službu. V roce 1998 založila Klub zdravých seniorů ČČK ve Zlíně. V letech 1997 a 2002 aktivně pomáhala bez ohledu na volný čas při povodních na Moravě i v Čechách. Přihláška ZDE

Zdenka Wasserbauerová – Otrokovice

Dobrovolnice Českého registru kostní dřeně a zakladatelka Šance Olomouc o.p.s. Její práce má přímý dopad na životy mnoha lidí. Český registr dárců kostní dřeně čítá přes 50 tisíc jmen. Paní Waserbauerová sama získala neuvěřitelných 7600 potenciálních dárců. 40 z nich již dřeň skutečně darovalo. Svou agitační a přednáškovou činností neúnavně oslovuje další. V roce 2015 v rámci akce JEDU NA DŘEŇ získala při Barum Rally pro odběry 571 nových dárců, kteří byli zapsáni do registru. Přihláška ZDE

Ing. Jan Zona – Kroměříž

25 let aktivní činnosti jako předseda Aeroklubu Kroměříž, 30 let člen rady Aeroklubu kroměříž, 26 jako instruktor bezmotorového létání, Aktivně se zapojil do pořádání Mistrovství ČR v letecké akrobacii 2015, pořádání soutěží a soustředění na letišti v KM, spolupráce s místními NNO např. Klubíčko Kroměříž, z.s., Moravský rybářský svaz Kroměříž, Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. Přihláška ZDEimageOsobností neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014 je Eva Ludvíčková

(Zlín 23.3.2015) Emeritní oblastní ředitelka Naděje Otrokovice a stále aktivní expertka na oblast sociálních služeb byla zvolena zástupci členských organizací Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje a Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje z celkového počtu 19 kandidátů. Ocenění předával poslanec Petr Gazdík, bývalá senátorka Alena Gajdůšková, náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Nečas, radní Zlínského kraje Petr Navrátil a předseda Asociace NNO Zlínského kraje Dan Žárský.


 

 
Nominované osobnosti neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014
jméno úryvek z nominace 
Bilíková Eva             Naše navržená osoba dlouhodobě pracuje v neziskovém sektoru, kde je náročná práce na bázi dobrovolnostia ochotě pomáhat ve volném čase osobám postiženým civilizačními chorobami bez finanční odměny za pouhé děkuji...    plné znění nominace ZDE.
Houšť Petr Pro zajištění a podporu kvalitnější sociální péče se zásadním způsobem podílel na vybudování vzdělávacího střediska a zabezpečení moderních a mnohdy nákladných zdravotních, kompenzačních a zdravotnických pomůcek pro klienty Charity Uherský Brod.... plné znění nominace ZDE
Karlík Viktor Přes své mládí působí již mnoho let v neziskovém sektoru, věnuje obrovské úsilí propagaci úspory energií a ochrany kvallity životního prostředí tím, že pořádá přednášky, semináře, kurzy s praktickými ukázkami při stavbě ekologického bydlení... plné znění nominace ZDE
Kolínková Pavlína     Dlouhodobě pracuje na poli environmentální výchovy, organizuje ekologické olympiády, podílí se na kurzech řemesel a tradičních akcích. Ve svém volném čase pomáhá dalším neziskovým organizacím se získáváním prostředků z grantových výzev.  Jde osobním příkladem při předávání kulturního dědictví. Je autorkou programu  „od zrníčka ke chlebíčku“... plné znění nominace ZDE
Kostelná Lenka I když není rodačka z naší obce, se díky svému nasazení a především lidskému přístupu, zasadila o zkvalitnění života našich seniorů. Své letoté zkušenosti nabyté prací v neziskovém sektoru i v komunitním plánování sociálních služeb Města Valašské Meziříčí, potažmo celého regionu zúročuje nadstandardně.... plné znění nominace ZDE
Látal František Fotografuje od 12 let. Jeho fotografie byly přijaty na 250 výstavách v ČR, na nichž získal 116 cen a na 602 fotosalonech v zahraničí, na nichž získal 68 cen. V roce 2014 byl oceněn Svazem českých fotografů za přínos pro fotografii. V národní sbírce má 31 fotografií.... plné znění nominace ZDE
Ludvíčková Eva Přes důchodový věk doposud aktivně působí v několika místních organizacích např. v roli členky Dozorčí rady případně členky představenstva. Stále je velmi žádanou poradkyní (metodičkou) našich vsetínských organizací  v řadě složitých rozhodování, při nichž se zúročuje její dlouholetá praxe na pozici ředitelky Naděje v Otrokovicích (s pobočkou na Vsetíně), členky vedení Naděje v ČR, SPRSSZK, KPSSVsetín a řady dalších grémií... plné znění nominace ZDE   
Norek Jakub Zasloužil se o rozvoj služby agentury podporovaného zaměstnávání, která pomáhá propojovat osoby se zdravotním postižením a zaměstnavatele. V průběhu roku 2014 se podařilo najít trvalejší zaměstnání 25 lidem, kteří byli z důvodu zdravotního stavu dlouhodobě nezaměstnaní. Sám je osobou se zdravotním postižením, přesto má dar aktivitovat lidi ve svém okolí... plné znění nominace ZDE
Perútková Věra Dlouhodobě působí v neziskovém sektoru zejména v ČČK. Zde se od roku 1975 podílela na řízení Místní skupiny, která se svou úspěšnou činností řadila zásluhou paní Perútkové vždy mezi ty nejúspěšnější v okrese Zlín. Zasloužila se zejména o získávání bezpříspěvkových dárců krve... plné znění nominace ZDE
Šumbera Vladimír Dlouholetý předseda klubu skalkařů Zlín, zásluhy na poznávání, šíření a udržení ohrožených druhů rostlin v přírodních lokalitách i pro příští generace. Přednesl spoustu přednášek o vzácných druzích rostlin nejen na Zlínsku, ale i pro kluby v celé republice a na Slovensku.... plné znění nominace ZDE
Tomanec František Pracuje 20 let v neziskovém sektoru a jeho práce je ve všech směrech velmi záslužná a zasluhuje obdiv a úctu a také velkou poklonu. Účastní se v humanitárních akcích, aktivně pomáhá při živelných katastrofách (např. Ukrajina, Rumunsko, Česká republika). plné znění nominace ZDE
Vaňáčová Marie Celoživotní obětavá práce pro děti, seniory, sociálně potřebné občany. 14.4.2014 jí byla udělena Zastupitelstvem města Napajedla "Medaile města Napajedla" za obětavou práci při výchově dětí předškolního a školního věku a dlouholetou práci ve Sboru pro občanské záležitosti.... plné znění nominace ZDE
Vítek Radomír Zasloužil se  o vznik organizovaného sportu (stolní tenis, lyžování, plavání, cyklistika a další) dospělých osob se zdravotním postižením tj. Tělesným i mentálním v regionu Zlín. Pod trenérským vedením byl sportovec s mentálním postižením SK Berani Zlín vyhlášen sportovcem města Zlína v kategorii zdravotně handicapovaných sportovců v lyžování v roce 2014. Na stejné ocenění je v roce 2015 nominován handicapovaný sportovec plavec z téhož klubu a pod vedením navrhovaného... plné znění nominace ZDE
Zemanová Marta Navrhovaná je sama prakticky nevodomá, a i s tímto hendikepem zajišťuje činnost Zlínského pracoviště a koordinuje činnost v rámci Zlínského kraje pro osoby nevidomé a slabozraké.... plné znění nominace ZDE

 

 

Vyhlášení ankety

 

 „Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2014“

Vyhlašovatel ankety je Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje

Záštitu nad akcí převzal  Petr Gazdík místopředseda poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

1. Navrhnout jednu žijící osobnost působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji může
do 13. 2. 2015 doručení do 12 hodin (adresy doručení viz. dole)
:

a) Kterákoli z neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji nebo pobočkou působící ve Zlínském kraji
b) Kterákoli obec
S nominací je nutné zaslat vyplněný formulář „Nominace osobnosti“.

c) Nelze navrhovat vítěze předchozích ročníků (Miroslav Janík z Kosenky Valašské Klobouky)

2. Nominují:

a) Členské organizace Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.
b) Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor zastupitelstva Zlínského kraje

 

3. Systém bodování:

Každý hodnotitel vybere 10 osobností - z navržených od NNO, kteří získali nejvyšší počet nominací - a přidělí body od 10 do 1 (10 nejvíce, 1 nejméně př. Petr Tomsa - 10 bodů, Markéta Šimicová - 9 bodů, Jiřina Karasová - 8 bodů ...). Vyhodnocením následně vznikne seznam 10 top nominovaných osobností. Vítězem se stane nominovaný s nejvyšším počtem bodů. Vítěz a zbývajících 9 nominovaných  obdrží ocenění v průběhu slavnostního vyhlášení výsledků v obřadní síni Městského úřadu Zlín dne 23. 3. 2014 od 15.30 hodin.

4. Oblasti hodnocení:

a) profesní historie v oblasti neziskového sektoru,
b) práce ve prospěch neziskových organizací ve Zlínském kraji,
c) aktivity v jiných oblastech (např. veřejném sektoru, podnikatelských aktivitách podporující neziskové organizace apod.) 

5. Vítěz ankety bude současně nominován do ankety „Osobnost neziskového sektoru České republiky“.

Formulář je ke stažení ZDE.

Adresa doručení nominací:  poštou Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204  (originál formuláře „Nominace…“) nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář „Nominace…“ s podpisem statutárním zástupcem organizace)

Termín doručení nominací: do 13. 2. 2015 do 12 hodin

Další informace: Bc. Veronika Mikulčáková     tel.: 607 416 992 e-mail: veronika.mikulcakova@centrum.cz


 

TOPlist