Členské organizace

Aktino, o. s.

Aktivně životem o.p.s

Cílem Aktivně životem o.p.s. je poskytování obecně prospěšných služeb v sociální oblasti, oblasti vzdělávání a kultury.

https://www.aktivnezivotem.cz/

Astras, o. p. s.

  • Azylový dům pro muže, nízkoprahové denní centrum pro muže i ženy a nocležna.

https://www.astras.cz/

Bojová skupina Karpaty

Jedná se o sdružení oddílů, zajímajících se především o airsoft a jiné branné aktivity.

https://www.facebook.com/BojovaSkupinaKarpaty/

Centrum branných aktivit, z.s.

Organizace Branné oddíly ČR z.s. si klade za cíl realizovat brannou výchovu dětí a mládeže ve vlasteneckém a demokratickém duchu

https://centrumbrannychaktivit.cz/

Centrum služeb a podpory Zlín o.p.s.

Hlavní činností společnosti je poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením.

https://www.cspzlin.cz/

CpKP Východní Morava

Centrum pro komunitní práci VM

https://www.cpkp.cz/

ČČK Zlín

Oblastní spolek Českého
červeného kříže Zlín

https://www.cervenykriz.zlin.cz/

Diakonie - středisko CESTA

Denní stacionář pro osoby s mentálním

a kombinovaným postižením

https://www.strediskocesta.cz/

Diakonie ČCE Vsetín

Pomáháme lidem ve chvílích, které lze bez cizí pomoci zvládnout stěží.

https://www.diakonievsetin.cz/

Dotek o.p.s.

administrativni.dotek@seznam.cz,
r.dotek@seznam.cz

Elim Vsetín

křesťanská společnost pro
evangelizaci a diakonii Vsetín, o.s.

https://www.elimvsetin.cz/

IZAP Slunečnice z.ú.

IZAP Slunečnice z.ú.,
integrované centrum
(pův. IZAP - sdružení
pro integraci zdravých
a postižených dětí s mládeže
"Chceme žít s Vámi"

https://www.slunecnicezlin.cz/

Junák - svaz skautů a skautek ČR, ZK

https://www.svazskautu.cz/

KČT Chatocha Zlín

Klub českých turistů.

https://www.chatocha.cz/

Klub kaktusářů Zlín

https://www.facebook.com/klubkaktusaruzlin/

Klub skalkařů Zlín

https://skalkarizlin.8u.cz/

Klub UNESCO Kroměříž


https://www.unesco-kromeriz.cz/


Ledet, o.s.

https://ledet.infnet.net/


Matice Velehradská, o.s.

https://maticevelehradska.webnode.cz/


Nadace Jana Pivečky

https://pivecka.cz/

Oblastní Charita Uherský Brod

https://www.uhbrod.charita.cz/

Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s.

https://www.pecovat.cz/

PETRKLÍČ o.p.s.

azylový dům pro ženy

a matky s dětmi

petrklic.ops@seznam.cz 


Pionýr, z. s.

- Olomoucko-zlínská krajská organizace Podané ruce, o. s.

(Zlínský kraj, kancelář Zlín)

https://podaneruce.cz/regiony/zlinsky-kraj/


Poradenské centrum pro sluchově

postižené Kroměříž,o.p.s

https://www.chcislyset.cz/


Robinsonky o.s.

v harmonii se zvířaty a přírodou

https://robinsonky.webnode.cz/


Rodinné centrum Kroměříž, z.s.

https://wordpress.rodinnecentrumkromeriz.cz/


Roska Kroměříž


https://www.roska-kromeriz.cz/


Preventivní dobrovolnický

Program Pět P

m.forgacova@seznam.cz


Sahadža Joga


dlabaja@tom-stolarstvi.cz


SPCCH Zlín

(Svaz postižených

civilizačními chorobami)

jarmila.ferusova@seznam.cz

Spolek přátel knihovny BBB

https://www.knihovnabbb.cz/

Společnost jízdy králů, o. s.


https://www.spolecnostjizdykralu.cz/

STP v ČR, z. s.


vodos.zlin@post.cz


Tyfloservis o.p.s.

 https://www.tyfloservis.cz/

Vzorové zahrady ČR z.s.

kalinayr@seznam.cz

Zelené bydlení, o. s.

 https://www.zelenebydleni.eu/

ČSOP KOSENKA

https://www.kosenka.cz/

Sdružení obrany spotřebitelů

- Asociace , z.s.

https://www.asociace-sos.cz/

Zenové meditace Zlín


https://www.kwanumzen.cz/zlin

Chci se také stát členem