ANNO ZK z.s. od svého samotného založení v roce 2008 podporuje svou činností neziskový sektor v obcích a městech Zlínského kraje. Činnost je zaměřena především na zastupování zájmů neziskových organizací. Vedle naplňování Memoranda mezi Asociací a Zlínským krajem se podílí například na projektu Kooperace (spolu se Zlínským krajem, Univerzitou Tomáše Bati, Úřadem práce, Hospodářskou komorou a městem Zlín). Mimo to pořádá semináře k problematice neziskových organizací, workshopy. Zastupuje a prosazuje zájmy NNO Zlínského kraje.

Ve vládních a ústředních orgánech veřejné správy a celorepublikových zastřešujících orgánech neziskového sektoru. Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje sdružuje 42 členských organizací.

Cílem ANNO ZK z.s.je zlepšit situaci v neziskovém sektoru
v celém Zlínském kraji.

Výkonný výbor

Setkání Výboru ANNO ZK se koná každý měsíc. Zaměřuje se na řešení aktuálních témat, komunikaci
s politickými představiteli Zlínského kraje a měst ve Zlínském kraji a na přípravu jednotlivých projektů a aktivit, jako jsou například vzdělávací semináře pro NNO. O setkáních výboru jsou vždy informováni členové ANNO ZK, každý, kdo chce, se může setkání výboru zúčastnit.

Ing. Dan Žárský

předseda

Bc. Petr Dubovský

místopředseda

Helena Frkalová

tajemnice

Michaela Stýblová

členka

Jarmila Ferusová

členka