Den dobročinnosti 2023


Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) vyhlašuje za podpory Zlínského kraje Statutárního města Zlín

Výzvu podání žádostí poskytnutí podpory z programu

"Den dobročinnosti 2023" ve Zlínském kraji

 1. Termíny výzvy

Zahájení příjmu žádostí: od 12. 9. 2023 od 12 hodin.

Ukončení příjmu žádostí: 25. 10. 2023 do 12 hodin.

Prezentace finalistů: 8. 11. 2023 od 15,30 hodin

Termín realizace projektu: od 1. 9. 2023 do 25. 6. 2024


 1. Výše podpory projektu

Podpora může být poskytnuta maximálně do výše 25.000,-Kč ve formě finančního nebo nefinančního příspěvku na základě rozhodnutí donátorů.

 1. Věcné zaměření

Výzva k podání žádosti o poskytnutí podpory z programu Den dobročinnosti ve Zlínském

kraji (dále také "žádost") je zaměřená na financování aktivit "malých" neziskových organizací působících na území Zlínského kraje.

 1. Podmínkyposkytnutídotace (podrobněji viz příloha Den dobročinnosti ve Zlínském

kraji - manuál)

  • Oprávněnými žadateli ve výzvě jsou neziskové organizace s působností na území Zlínského kraje s maximálním počtem 20 zaměstnanců (ne úvazků). Nezisková organizace musí být právnickou osobou registrovanou v příslušném veřejném

rejstříku. V žádosti se prokazují platným IČ.

  • O zařazení žádostí mezi 5 finalistů programu "Den dobročinnosti" rozhodnou donátoři a hlasování v ANNO ZK, které bude proběhne od 30. 10. od 12 hodin do 31. 10. 2023 do 20 hodin.
  • Konkrétní výši a způsob podpory určí donátoři programu, v rámci Dne dobročinnosti, který se uskuteční 8. 11. 2023 od 15,30 hodin Baťův institut 14/15, budova 15 sál B, na základě veřejné prezentace projektových záměrů v maximální délce 10 min.

 1. Způsobpodání žádosti

Vyplněný formuláře žádosti, který naleznete na https://www.annozk.cz zašlete na email annozk@seznam.cz. nejpozději do 25.10.2023 do 12.00 hod.

Pro zájemce z řad finalistů nabízíme školení zaměřené na "Zvýšení kvality prezentačních dovedností". Lektor Petr Dubovský. Termín a čas bude určen po vzájemné dohodě se zájemci někdy počátkem listopadu v prostorách ANNO ZK z.s. ve Zlínském klubu 204, Tř. T. Bati 204, Zlín.


Kontakt pro doplnění informací: annozk@seznam.cz, tel. tajemnice 608 621 298

I letos spouštíme výzvu ke Dni dobročinnosti ve Zlínském kraji

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje (ANNO ZK) vyhlašuje za podpory Zlínského kraje a Statutárního města Zlín Výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory z programu "Den dobročinnosti" ve Zlínském kraji.

Výzva je otevřená od 23. 9. 2022 do 10. 10. 2022 do 12 hod. Bližší podmínky jsou ve výzvě

Vyplněný formulář žádosti zasílejte na adresu annozk@seznam.cz 

Manuál ke Dni dobročinnosti:


Den dobročinnosti

Neobvyklá forma podpory malých neziskových organizací prostřednictvím Dne dobročinnosti získala svou konkrétní podobu. Ve čtvrtek 2.12.2021 se v on-line prostoru setkali zástupci Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s. (která mj. zastupovala čtyři podnikatelské subjekty), Krajského úřadu, Magistrátu města Zlín, University Tomáše Bati, Krajské hospodářské komory a fi. Remak, a.s. s deseti finalisty z řad malých neziskovek. Tito během deseti minut odprezentovali své projekty, které přímo na místě podpořili zástupci výše jmenovaných organizací konkrétními finančními částkami až v řádu desetitisíců. Všichni finalisté získali alespoň malou podporu svých projektů.

Mezi projekty, které hodnotitelskou porotu nejvíce zaujaly, patřily: Valašská řemesla do škol spolku Almara, Moderní tvořivé dílny s 3D tiskárnou spolku Jablůnka žije či Lezu jako Adam Ondra (dopadiště na horostěnu) Salesiánského klub mládeže. Jmenovaní si odnesli finanční podporu ve výši přesahující dvacet tisíc.

Tomuto vyvrcholení předcházela počátkem září výzva pro malé neziskovky do dvaceti zaměstnanců s možností na jednostránkovém formuláři přihlásit svůj projekt do programu Dne dobročinnosti. Při veřejném hlasování bylo z téměř třiceti přihlášených projektů vybráno deset finalistů. Vytváří se tak základ nové tradice, kdy ve spolupráci veřejného sektoru, podnikatelů (někteří finančně podpořili tuto akci prostřednictvím Asociace nestátních neziskových organizací) a neziskovek dochází nejen k podpoře konkrétních neziskových projektů, ale i hlubší vzájemné spolupráci a poznávání se zúčastněných.