Osobnost neziskového sektoru ANNO ZK 2022

Vyhlášení ankety

"Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2022"

Vyhlašovatelem ankety je

Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje,z.s.

1. Nominovat mohou:

a) Kterákoli z neziskových organizací se sídlem ve Zlínském kraji nebo pobočkou působící ve

Zlínském kraji

b) Kterákoli obec Zlínského kraje

2. Oprávnění navrhovatelé mohou nominovat až tři žijící osobnosti působící v neziskovém

sektoru ve Zlínském kraji.

- S nominací je nutné zaslat vyplněný formulář "Nominace osobnosti"

- Nelze navrhovat vítěze předchozích ročníků (toho, kdo se umístil na 1.-3. místě)

3. Hodnotiteli jsou:

a) Výbor Asociace nestátních neziskových organizací Zlínského kraje.

b) Výbor pro nevládní organizace a neziskový sektor zastupitelstva Zlínského kraje

4. Vítěz ankety bude současně nominován do ankety "Osobnost neziskového sektoru České

republiky" za rok 2021.

Formulář je ke stažení na stránkách www.annozk.cz

Adresa doručení nominací: poštou Zlínský klub 204, třída Tomáše Bati 204 (originál formuláře

"Nominace...") nebo e-mailem: annozk@seznam.cz (naskenovaný formulář "Nominace..." s podpisem

statutárního zástupce organizace)

Termín doručení nominací: do pátku 3.3.2023 do 12:00 hodin

Další informace: Helena Michalík Frkalová, tajemnice tel. 724 100 270, e-mail: annozk@seznam.cz,

 Formulář

Nominace "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje za rok 2022" - formulář

Nominovat lze: jednu žijící osobnost působící v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji


  1. Nominující organizace/obec (název, adresa, IČO, jméno statutáře, telefon, e-mail):

.................................................................................................................................................................................

  1. Nominovaná osobnost:

Jméno a příjmení, titul

Adresa trvalého bydliště

nebo kontaktní adresa

Telefon, e-mail NUTNÉ!

Neziskové organizace v níž působil(a) či působí:


a) název organizace


b) obec (obce) působnosti


c) hlavní zaměření činnosti organizace


P.S.: počet organizací lze rozšířit nebo proškrtnout

  1. Organizace:

a)

b)
Organizace:

a)
b)


  1. Organizace:

a)
b)


Pracovní pozice na níž nominovaný působil

  1. Organizace


Počet let práce v neziskovém sektoru ve Zlínském kraji

Aktivity nominovaného v jiných oblastech (např. veřejném sektoru, podnikatelských aktivitách podporující neziskové organizace apod.)

Důvody nominace (rozsah orientačně do 800 znaků )

Kde lze případně najít další informace o nominovaném (web, literatura,...)

Termín pro podání nominace: do 3.3.2023 doručení do 12 hodin

Adresa doručení nominací: ANNOZK , Zlínský klub 204, tř.T.Bati 204, 760 01 Zlín (originál formuláře "Nominace...")

nebo naskenovaný formulář s podpisem statutáře na e-mail : annozk@seznam.cz Další informace: Ing.Dan Žárský, předseda ANNOZK tel.: 731 517 257 Helena Michalík Frkalová, tajemnice ANNOZK tel.724 100 270


Osobnosti neziskového sektoru 2021

Slavnostní vyhlášení ankety "Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje ze rok 2021", pořádané Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje z.s., nad jejímž vyhlášením převzali patronát primátor města Zlína Ing. Jiří Korec a hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš, kteří se také akce osobně zúčastnili, se konalo v obřadní síni magistrátu města Zlín 27. 5. 2022 v odpoledních hodinách. Důstojně zaplněné prostory obřadní síně tleskaly oceněným osobnostem za jejich přínos jak neziskovému sektoru, tak celé společnosti. 

Ocení byli: Alena Šišková, Drahomíra Kunčarová, Dušan Hric, Jana Haluzová, Ludmila Gistrová, Ludmila Nováková, Marie Šerá, Markéta Koudelová, Štěpán Ševčík a Věra Janíková.

Slavnostní atmosféra byla umocněna velmi kvalitními hudebními vstupy žáků a pedagogů Základní umělecké školy Harmonie Zlín.

Na závěr setkání byli všichni srdečně zváni na drobné občerstvení, kde dále pokračovali v osobních setkáních a rozhovorech. Dovolím si citovat jednu reakci z veřejnosti: "Všimla jsem si, že akce osobnost roku se vydařila. Dobrá práce." Ocenění si samozřejmě vážíme podobně, jako si vážíme vzájemné spolupráce neziskovek a veřejné správy při obdobných příležitostech. Jistě se nám to všem v dobrém vrátí mj. v efektivnějším využívání specifik jednotlivých forem právních subjektů v naší společnosti. Akce byla pořádána za finanční podpory Zlínského kraje i za finanční podpory města Zlín. Děkujeme a již dnes vás zveme na obdobné setkání v roce příštím. Těšíme se na vás i vámi nominované osobnosti.

Fotogalerie