Přihláška projektu Den dobročinnosti 2023

Přihláška projektu

2023


  1. Název projektu

(Uveďte jednoduchý a popisný název vašeho projektu)


  1. Název žádající organizace

(oficiální název organizace dle veřejně dostupných registrů)


(Uveďte IČ vaší organizace. Způsobilými žadateli jsou pouze "malé" neziskové organizace , max. do 20 zaměstnanců.


  1. Kontaktní informace

(Uveďte: webové stránky organizace, jméno kontaktní osoby, telefon, email – informace nebudou zveřejňovány, slouží pouze organizátorům Dne dobročinnosti)


  1. Představení organizace

(Stručně představte vaši organizaci)


  1. Cíl projektu

(Čeho chcete realizací projektu dosáhnout? Jaká je cílová skupina projektu)


  1. Harmonogram

(V jakých krocích a v jakém čase chcete váš projekt realizovat? Popište je tak, aby bylo zřejmé, že máte jasnou představu o dosažení cíle projektu.)


  1. Rozpočet projektu

(O jakou částku se ucházíte? Maximální výše podpory je 25 000 Kč. Pokud to lze, specifikujte blíže náklady projektu (Např.: Nákup zařízení, Služby, Cestovné, Pronájem, apod.)